THIẾT BỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG & Y HỌC THỂ THAO

Enraf-Nonius, từ niềm đam mê dành cho sự vận động thể chất linh hoạt, đã nghiên cứu và phát triển các sản phẩm được sử dụng để đánh giá chính xác và điều trị các chứng rối loạn bộ máy vận động của con người. Sự phát triển không ngừng về chất lượng sản phẩm và luôn theo sát mong muốn và nhu cầu của bệnh nhân cũng như bác sĩ trị liệu là cơ sở nền tảng phát triển cho các sản phẩm của chúng tôi, cho phép con người tập luyện một cách hợp lí và có mục tiêu. Nhờ có phần mềm EN-Track thông minh, thật dễ dàng để giám sát và quản lí mọi khía cạnh của quá trình phục hồi chức năng với chất lượng tốt nhất.

Tập luyện là một phương pháp điều trị hiệu quả nhất đối với các chứng rối loạn tim mạch, thoái hoá, sau chấn thương và rối loạn trao đổi chất. Thiết bị mà Enraf-Nonius cung cấp trong chuỗi EN-Dynamic: máy chạy bộ EN-Motion, xe đạp tập luyện Bike Reha hoặc máy tập kéo, dù có hay không được điều khiển bởi phần mềm EN-Track, đều là sự lựa chọn lí tưởng dành cho việc tập luyện. Các cơ sở tập luyện ngày nay tại các nước Châu Âu đều được trang bị các thiết bị chuyên nghiệp của Enraf-Nonius.

 


 

Enraf-Nonius
 
Enraf-Nonius

EN-Train
High quality training the easy way!
Leaflet Manual Youtube
 


 

Enraf-Nonius
 
Enraf-Nonius

Bike Reha
The training and rehabilation bike
Leaflet Manual Youtube
 


 

Enraf-Nonius
 
Enraf-Nonius

EN-Motion
The ultimate PHYSIO treadmill
Leaflet Manual Youtube
 


 

Enraf-Nonius
 
Enraf-Nonius

Crosswalker
Total workout ergometer
Leaflet Manual Youtube
 


 

Enraf-Nonius
 
Enraf-Nonius

EN-Tree Pulley
A complete series of multi-functional pulley systems
Leaflet Manual Youtube
 


 

Enraf-Nonius
 
Enraf-Nonius

EN-Track
Software concept for the supervision of a high-quality rehabilitation process
Leaflet Manual
 


 

Enraf-Nonius
 
Enraf-Nonius

EN-Dynamic
Multi-functional, compact training devices
Leaflet Manual Youtube
 


 

Enraf-Nonius
 
Enraf-Nonius

Small Exercise Material
Products for daily use within the complete, professional practice
Leaflet Manual

Legal notices    |    Privacy policy    |    Login    |    Contact